Consultancybureau

Onder de term consultancybureau tellen we trustmaatschappijen, auditkantoren, consultancybureaus, milieu-adviesbureaus … ongeacht hun exacte benaming.

Ze geven bedrijven allerlei advies (op het vlak van boekhouding, doorlichting, informatica, recht, fiscaliteit, human resources …) zodat ze hun efficiëntie op de markt kunnen vergroten.

Consultancybureaus richten zich tot alle soorten ondernemingen – van kmo's tot multinationals – in alle activiteitensectoren. Ze benaderen de realiteit van de economische wereld in al zijn diversiteit. Werken in een consultancybureau betekent ook werken in team voor één en dezelfde cliënt. Ieder heeft zijn eigen kennisdomein maar werkt gecoördineerd samen met de anderen om de cliënt een globale dienstverlening te kunnen aanbieden. Dat veronderstelt kunnen luisteren, zich kunnen aanpassen en kunnen samenwerken.

Juridisch Consultant

De juridisch consultant moet zijn cliënt (een bedrijf of een andere organisatie) adviseren over alle juridische vragen die kunnen rijzen in het kader van diens activiteit of werking. Dat kan gaan om vragen over arbeidsrecht of sociale zekerheid, vastgoed- en omgevingsrecht, vennootschapsrecht in het kader van de relaties tussen aandeelhouders of fusies en overnames, of commerciële vragen over klanten of leveranciers.

De taken van de juridisch consultant zijn heel uiteenlopend, aangezien de situatie van ieder bedrijf anders is. Hij heeft dan ook vaak een breed actieveld. Toch moet de juridisch consultant zich, net vanwege de toenemende complexiteit van de wetten en reglementen, steeds meer specialiseren in enkele domeinen zodat hij zo gericht mogelijk diensten kan leveren en optimaal kan beantwoorden aan de verwachtingen van zijn cliënten.

De taken van de juridisch consultant zijn heel uiteenlopend, aangezien de situatie van ieder bedrijf anders is.

Fiscaal Raadgever

(of fiscalist, fiscaal adviseur of consultant)

De fiscaal raadgever moet zijn cliënt (een bedrijf of een andere organisatie) adviseren zodat die niet alleen in orde is met zijn fiscale administratie maar ook zijn fiscale situatie kan optimaliseren. Zijn werk kan heel gericht zijn, in het kader van een specifieke acquisitie of fusie bijvoorbeeld, maar ook algemener in het kader van een terugkerende ondersteuning voor alle aangiftes van het bedrijf bij de fiscale administratie.

Gelet op de complexiteit van de fiscale wetgeving zal de fiscalist zich meestal specialiseren in een specifiek domein (registratierecht, indirecte belastingen, transfer pricing, vennootschapsbelasting, vermogensplanning …) zodat hij zijn cliënt de best mogelijk dienstverlening kan aanbieden.

Opgelet: wat met wettelijke titels?


Het beroep is niet wettelijk beschermd maar de titel van (intern) gecertificeerde belastingadviseur is dat wel.

De titel is verbonden met het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA, of ITAA in het Engels).

Deze beroepsorganisatie beheert het register van gecertificeerde belastingadviseurs en accountants en ziet toe op de toegang tot het beroep en de naleving van de deontologie.

Meer info is te vinden op Itaa.be.