Master

Er bestaan verschillende trajecten voor wie een bachelor in de rechten heeft behaald aan een hogeschool en zijn studies wil voortzetten aan de universiteit om een master te behalen.

Een academische bachelor is een overgangsgraad (in tegenstelling tot de professionele bachelor die je aan een hogeschool in een juridische richting behaalt en die je rechtstreeks toegang geeft tot de arbeidsmarkt). Met een bachelor van een universiteit kun je nog geen beroep uitoefenen. Die geeft je enkel toegang tot de masteropleiding.

De master is de tweede fase van een academische cyclus. Als je daarvoor slaagt, kun je aan de slag op de arbeidsmarkt in een vakgebied dat verband houdt met je afgeronde studies. De opleiding omvat 120 studiepunten en duurt twee jaar.


Master na Master

Master-na-masteropleidingen (ook wel MaNaMa's genoemd) zijn voorbehouden voor studenten die al over een masterdiploma beschikken.

Dat kunnen specialisaties of vervolmakingen zijn met het oog op een bepaalde beroepskwalificatie, met name om toegang te krijgen tot bepaalde titels of graden die wettelijk vereist zijn (bv. een master-na-master in het notariaat om notaris te worden).

Het kunnen ook studies zijn waarbij je bepaalde kennis en vaardigheden verwerft, die je nodig hebt om voor de recherche te gaan werken of om in het onderwijs te staan. Met andere woorden, het gaat om competenties met een origineel, uniek en specifiek karakter.


Hoe kies ik mijn master?

 • Zorg ervoor dat de master aansluit op je parcours (majors/minors).
 • Ga na of het nuttig is om je te verdiepen in bepaalde materies.
 • Maak van de gelegenheid gebruik om je talenkennis uit te breiden: kies een bijkomende master in het Frans of het Engels.

Waar volg ik de master?

 • Als je domein hoofdzakelijk gebaseerd is op Belgisch recht (familiaal recht, notarieel recht, milieurecht…), is het logisch om in België verder te studeren. Alle Belgische universiteiten bieden master-na-masteropleidingen aan.
 • Als je je daarentegen wilt vervolmaken in een vakgebied op Europees niveau, hou je dan zeker niet in! Sommige Europese universiteiten genieten een zeer goede reputatie op het vlak van bepaalde specialisaties.


LLM

De afkorting LLM staat voor Legum Magister en is van oorsprong een Angelsaksisch diploma. Vandaar dat we de titel uitspreken als Master of Laws. Het is een specialisatie- en vervolmakingsdiploma dat door de sector erkend wordt als een bewijs van deskundige kennis.

Heel wat studenten vinden het tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld om naar het buitenland te trekken en daar een LLM te volgen, maar ook actieve juristen en advocaten zien daar steeds vaker het nut van in. Veel nationale en internationale advocatenpraktijken kunnen deze aanvullende opleiding waarderen. Voor sommige is het zelfs een voorwaarde om er te kunnen solliciteren.

Nut en voordelen

 • Een diploma in Angelsaksisch recht op zak hebben
 • Een internationale juridische aanpak ontwikkelen
 • Engels leren spreken op professioneel niveau

Belangrijk: voor je begint te werken of achteraf?

Het antwoord daarop verschilt van bedrijf tot bedrijf, van kantoor tot kantoor. Als je al weet waar je wilt gaan solliciteren, vraag dan daar eens waar hun voorkeur naar uitgaat. Job days zijn de ideale gelegenheid om zulke vragen te stellen!

Goed om te weten

Implementatie van het Europees puntenoverdrachtsysteem (ECTS)

Dankzij het Europese systeem met studiepunten worden opleidingen die je in België of in het buitenland volgt in de hele Europese Unie erkend. Dat geldt ook voor ervaring die je hebt opgedaan.

De studiepunten zijn:

 • Kapitaliseerbaar: de erkenning van een universitaire opleiding en de bijbehorende ECTS-punten.
 • Overdraagbaar naar België en de rest van Europa.

Welke LLM? Waar volg ik een LLM? Wanneer?

Je kunt overal ter wereld (ook in Europa en België) een LLM volgen in alle specialisatiedomeinen van het recht. Maar voor de meest prestigieuze opleidingen moet je in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk zijn.

Het belangrijkste is dat je je keuze maakt op basis van de specialisatie die je wilt volgen.

Om je te helpen bestaan er enkele gidsen waarin je een globaal overzicht krijgt van de beste instellingen wereldwijd, met name: Lsac Guide en LLM Guide.

Hoeveel kost dat? Hoe financier ik mijn LLM?

Het Angelsaksische onderwijssysteem werkt anders dan het onze. Universitaire studies worden er niet gesubsidieerd. Een jaar LLM kost dus veel geld! En hoe verder je gaat, hoe hoger de kosten oplopen!

Maar er is ook goed nieuws. Je kosten kunnen gedeeltelijk of volledig gedekt worden door:

 • Een studiebeurs van de overheid, verenigingen, hulpprogramma's, donatoren of soms zelfs van de universiteiten zelf.
 • Een studielening. Dat is een heel gebruikelijke manier in de Angelsaksische landen om je studies te financieren. Heel wat studenten verdienen deze investering makkelijk terug.
 • Sommige advocatenkantoren of bedrijven nemen (een deel van) de financiering op zich.

Dubbel Diploma

Je hebt de mogelijkheid om meerdere disciplines tegelijk te studeren met het oog op een zogenaamd dubbel (of multipel) diploma. Studenten die dit parcours tot een goed einde brengen, krijgen dus een diploma voor de beide disciplines.
Populaire combinaties zijn rechten en economie, rechten en politieke wetenschappen, Belgisch recht en Angelsaksisch recht.

Het voordeel is dat je op die manier kennis opdoet over verschillende/complementaire branches en je beschikt over een felbegeerde troef wanneer je gaat solliciteren. Let wel, de toelatingsvoorwaarden zijn vaak niet van de poes en studies combineren is niet evident.


Andere Discipline

Afhankelijk van je professionele ambities, kun je overwegen om een opleiding te volgen die een meerwaarde kan betekenen voor je master.

 • Talen (juridisch Engels of Frans)
 • Business Management / Bedrijfsbeheer
 • Psychologie / Human Resources
 • Fiscaliteit
 • Financiën
 • IT Management / Security

Er bestaan talrijke cursussen voor studenten met een beperkte kennis van de materie (behalve talen). De bedoeling is dat je een 'technische' dimensie geeft aan je juridische opleiding, wat zeker gewaardeerd wordt door bedrijven, advocatenkantoren of in andere sectoren.