Bedrijfsjurist

De rol en functie van de bedrijfsjurist zijn uniek. De bedrijfsjurist behartigt de juridische belangen in zijn bedrijf.

Als "insider" is hij vertrouwd met de sector, de diensten en/of goederen, de processen en de mensen en cultuur van het bedrijf. Hij denkt proactief mee en draagt vanuit juridisch oogpunt bij tot de verwezenlijking van de missie van zijn bedrijf.

De bedrijfsjurist en zijn maatschappelijke rol

De bedrijfswereld ziet de bedrijfsjurist meer dan ooit als een waarborg voor een goed bestuur en juridisch kompas in een steeds complexere en meer gereguleerde omgeving.

Door middel van een kwalitatieve en intellectueel onafhankelijke juridische bijstand draagt de bedrijfsjurist bij tot de naleving van de wet en dient hij bijgevolg de rechtsstaat.

De bedrijfsjurist speelt ook een rol in het voorkomen van gerechtelijke en administratieve procedures, in een land waar hun aantal, achterstand en gebrek aan financiering groot zijn. In geval van geschil is de bedrijfsjurist vaak de best geplaatste persoon om de toepassing van alternatieve methoden van geschillenregeling, zoals bemiddeling, te bevorderen. De bedrijfsjurist profileert zich ook als bewaker van ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR).Hoe wordt u bedrijfsjurist?


Om de bij wet erkende titel van bedrijfsjurist te dragen, moet u aangesloten zijn bij het Instituut voor bedrijfsjuristen. Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) is de federale beroepsorganisatie voor bedrijfsjuristen, opgericht bij de wet van 1 maart 2000. Als effectief lid van het Instituut, geniet u van de volgende voordelen:


1. Beschermde titel

U draagt de beschermde titel 'bedrijfsjurist'. Dit impliceert dat u ingeschreven bent op de ledenlijst van het IBJ, dat u de deontologische regels respecteert en dat u de beroepstucht van het IBJ erkent.

2. Vertrouwelijkheid van de adviezen

U geniet van het “legal privilege”: de juridische adviezen die u aan uw werkgever verstrekt zijn vertrouwelijk krachtens de wet.

3. Rechtsbijstand

U bent beschermd door een collectieve verzekering rechtsbijstand in het kader van uw beroepsactiviteiten als bedrijfsjurist. Deze rechtsbijstandsverzekering heeft tot doel de intellectuele onafhankelijkheid van de bedrijfsjurist te garanderen.

4. Deontologie

Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan een deontologische beroepscode. Het IBJ biedt u hierover een cursus aan om dit verder toe te lichten.

5. Networking

Als lid van het IBJ maakt u deel uit van een netwerk van meer dan 2000 bedrijfsjuristen en andere beoefenaars van juridische beroepen. Samen met onze gewaardeerde partners organiseren we jaarlijks verschillende events waar u elkaar kan ontmoeten en van gedachten kan wisselen.

6. Practice Groups

De Practice Groups zijn het kloppende hart van het IBJ. In onze Practice Groups kan u kennis, ervaringen en best practices uitwisselen met praktijkjuristen binnen een bepaald domein van het recht of binnen een bepaalde sector. Als jonge bedrijfsjurist laten we u ook kennis maken met AJJA. De associatie van jonge bedrijfsjuristen vormt een dynamisch netwerk om uw loopbaan en uw professionele ontwikkeling verder uit te bouwen.

7. Voortgezette Opleiding

Ons aanbod Voortgezette Opleiding biedt u als effectief lid een wezenlijke toegevoegde waarde voor de uitoefening van uw beroep. Het aanbod is heel divers en omvat ook gratis opleidingen en webinars. Als bedrijfsjurist bent u verplicht om aan de Voortgezette Opleiding deel te nemen. U kan ook deelnemen aan de unieke opleidingen van de Legal Soft Skills Academy, speciaal op maat voor de bedrijfsjuristen, waarmee u uw cross-functionele vaardigheden verder kan ontwikkelen. Met dit initiatief wil het IBJ aandacht besteden aan opleidingen met niet-juridische inhoud, met name soft skills, die steeds meer aan belang winnen.

8. Het IBJ in uw regio

Wij brengen het IBJ dicht bij u. Dankzij onze regionale werking is het IBJ niet alleen in Brussel actief, maar kan u als lid ook genieten van onze activiteiten in uw eigen regio.

9. Juridische informatie

In onze maandelijkse nieuwsbrief leest u alles over de geplande IBJ-activiteiten en andere networking activiteiten, over onze opleidingen en over bepaalde actuele juridische ontwikkelingen. U kan het IBJ ook volgen via onze website, via MY IBJ en via LinkedIn.

10. Uw stem telt

U krijgt als effectief lid de kans uw stem te laten horen. Daardoor kan u bijdragen aan een verdere professionalisering van ons beroep met grotere maatschappelijke impact.

Ontdek meer en word lid van het Instituut via www.ibj.be