Minder Bekende Functies

Paralegal


(soms ook juridisch assistent genoemd)

In bedrijven, advocatenkantoren, notariaten en kantoren van gerechtsdeurwaarders staan juridische assistenten in voor alle juridische administratie, afhankelijk van de activiteitensector in kwestie.

Die functie omvat verschillende juridische taken, zoals:

  • Ondersteuning van de juridisch verantwoordelijke bij tal van juridische taken: organisatie van de Raden van Bestuur, juridisch secretariaat van bedrijven (vaak aangeduid met de Engelse term 'corporate housekeeping'), juridisch onderzoek …
  • Opstellen van contracten, voorbereiding van de dossiers van procedures of geschillen …
  • Contacten met externe adviseurs …
  • Opvolging van formaliteiten (verzekeringen, neerleggen van merken en patenten, hypotheken …).

Die verantwoordelijkheden vereisen niet alleen een goede juridische kennis maar ook nauwgezet werk en doorgedreven organisatorische talenten.

Juridische assistenten moeten minstens een bachelor in de rechten hebben. De meeste hogescholen bieden opleidingen bachelor in de rechten of rechtspraktijk aan voor dergelijke functies.

Professional Support Lawyer (PSL)

& Knowledge Manager (KM)

De functies van "Professional Support Lawyer" (PSL) of "Knowledge Manager" (KM) verschenen begin van het millennium in de Angelsaksische landen en enkele jaren nadien in België.

De KM is in alle advocatenkantoren, groot en klein, uitgegroeid tot een heel belangrijke functie.

De PSL en de KM hebben een gelijkaardige opdracht: het intellectuele kapitaal van het advocatenkantoor valoriseren, verspreiden en bestendigen:


  • De KM voor de technologische aspecten: van teksten opstellen tot methodologie.
  • De PSL voor de meer inhoudelijke aspecten: informatie doorgeven, behandelen en analyseren.

Het Knowledge Management is van fundamenteel belang voor advocatenkantoren. Wanneer een advocaat een contract wil opstellen, kan hij kiezen voor het model van een juridische uitgeverij of teruggrijpen naar een vorig dossier waarin hij een gelijkaardig document heeft opgesteld, of hij kan in de voortdurend bijgewerkte databank van zijn kantoor op zoek gaan naar het juiste model.

Deze laatste optie is uiteraard het snelst en biedt de meeste garantie voor kwaliteit. MAAR dan is het wel van essentieel belang dat dit referentiedocument actueel en representatief is voor het beste wat het kantoor kan leveren.

De KM werkt ook nauw samen met de documentalist(en) – als die er zijn – zodat de interne informatie steeds kan worden aangevuld met externe bronnen.

Knowledge Management is ook het werk van Professional Support Lawyers (PSL) die steeds vaker opduiken in advocatenkantoren. Zij verzamelen en organiseren de vakkennis van het kantoor zodat iedereen ervan kan genieten.

Kort gezegd zijn de PSL en KM dus de bewakers van de verzamelde juridische kennis van het kantoor.


Wie wordt PSL of KM?

Steeds vaker zijn het advocaten die wat meer afstand willen nemen van het dossierwerk en de contacten met de cliënten, en zich willen toeleggen op het bijstaan van hun confraters. Maar het kunnen ook juristen zijn die geen advocaat zijn.

Ze kunnen al dan niet ingeschreven zijn bij de balie. Ze kunnen zelfstandig werken of in dienstverband bij het advocatenkantoor.