Fiscalist (In-house)

Deze jurist is gespecialiseerd in fiscaal recht en werkt meestal heel nauw samen met de financiële afdeling van het bedrijf.
De fiscalist is degene die ervoor zorgt dat het bedrijf in orde is met zijn verplichtingen inzake directe of indirecte belastingen. Hij is ook het aanspreekpunt voor de fiscale administratie.

In zijn dagelijks werk heeft de fiscalist een zekere autonomie op organisatorisch vlak. Hij staat geregeld in contact met allerlei instanties: directies van vestigingen of diensten, boekhouding, revisoren, fiscale administraties &hellips; Hij moet dus communicatief sterk staan, managementcapaciteiten hebben en pedagogisch ingesteld zijn.
De fiscalist kan lid zijn van het IBJ en in dat geval geniet hij de bescherming van zijn statuut als bedrijfsjurist.