Europese Instellingen

De Europese instellingen stellen ruim 40.000 mensen tewerk uit de 27 lidstaten van de EU. Het Europese bureau voor de personeelsselectie EPSO organiseert "algemene vergelijkende examens" om personeel te werven voor al dan niet permanente functies. De EU stelt ambtenaren tewerk, maar ook tijdelijke en contractuele beambten. Er zijn ook plaatsen voor stagiairs en ze beheert een databank met de gegevens van experts in specifieke domeinen.

Het Europese bureau voor de personeelsselectie EPSO is het eerste aanspreekpunt voor al wie bij de EU wil werken. Op de website staan de selectieprocedures beschreven, en tips om zich op de examens voor te bereiden. In het voorjaar van ieder jaar vindt er een vergelijkend examen plaats voor pas afgestudeerden. Dat is over het algemeen een examen zonder specifieke studievereisten. Het omvat tests en evaluatieoefeningen om je beroepsbekwaamheden en enkele algemene bekwaamheden te beoordelen.

Juristen bij de Europese instellingen werken in een afwisselende en verrijkende omgeving en houden zich op dagelijkse basis bezig met actuele kwesties. Er wordt voornamelijk gezocht naar juristen met een diploma in het internationale recht, mededingingsrecht en vennootschapsrecht, maar ook naar juristen die zich hebben toegelegd op de bescherming van de persoonsgegevens en technologieën.

EPSO werft personeel aan voor alle instellingen van de EU. De selectieprocedure en de contracttypes zijn dezelfde voor alle instellingen.

Werken voor welke Europese Instellingen?

Het Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg) De Raad van de Europese Unie (Brussel) De Europese Commissie (Brussel, Luxemburg met vertegenwoordigingen overal ter wereld) Hof van Justitie van de Europese Unie (Luxemburg) Het Rekenhof (Luxemburg) Het Europees Economisch en Sociaal Comité (Brussel) Het Europees Comité van de Regio's (Brussel) De Europese Ombudsman (Straatsburg) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (Brussel)

Checklist met alle basisvoorwaarden voor de selectieprocedures voor pas afgestudeerden:

Onderdaan zijn van de EU.
Uitstekende kennis hebben van een officiële taal van de EU en goede kennis van een andere taal van de EU (linguïsten moeten 3 Europese talen beheersen).
Houder zijn van een universitair diploma (licentieniveau) of dat zullen zijn op 31 juli van ieder jaar.