Politie

De Belgische politieorganisatie is geënt op twee politieniveaus, namelijk dat van de lokale politie en dat van de federale politie. Beide niveaus functioneren autonoom en zijn elk afhankelijk van hun eigen overheden, maar er bestaan verschillende verbindingsmechanismen om op een geïntegreerde manier te werken.
De lokale en federale politie biedt heel wat mogelijkheden voor juristen, al dan niet in uniform.

In het Nederlandstalig onderwijs onderscheidt men volgende categorieën academisch personeel:

Kandidaat-politieambtenaren moeten slagen voor de selectieproeven om de basisopleiding aan een politieschool te mogen volgen. Om aan de selectieproeven te mogen deelnemen moet de kandidaat-politieambtenaar beantwoorden aan bepaalde criteria (attest van goed zedelijk gedrag, enz.) en over de juiste diploma's beschikken.

De "uniformfuncties" – d.w.z. de functies met politiebevoegdheden – en met name die van Hoofdinspecteur en Commissaris van politie, zijn toegankelijk voor wie een bachelor of master in de rechten heeft. Wie geslaagd is voor alle selectieproeven, moet ook een opleiding volgen aan een politieschool. Er zijn veel dergelijke opleidingen en zij beslaan veel domeinen. We vermelden hier bijvoorbeeld de functie van Hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie – sociale, fiscale, economische en financiële criminaliteitsbestrijding, met volgende diplomavereisten: bachelor in de fiscaliteit, bachelor in de juridische wetenschappen, master in de rechten.

De burgerlijke functies werken als administratieve en gespecialiseerde ondersteuning in verschillende domeinen. Ze staan open voor bachelors en masters, afhankelijk van de functie in kwestie. Hier kunnen ook juristen, ongeacht hun specialisatie, heel uiteenlopende functies uitoefenen, zoals die van Adviseur-coördinator - verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van de openbare aanbestedingen of die van Adviseur - Jurist.